2841061911 6977658625 Ίστρον - Καλό Χωριό, Λασιθίου xristinakim@windowslive.com